Naše služby zahrnují péči v rámci limitů pojišťovny, ale i služby pro soukromé klienty. Sese trvá 50 minut v předem dohodnutý čas. Je možno dojednat si přesný termín návštěvy. Docházka na terapii je ukončena podle potřeb klienta.

Pokud je při péči o pacienta nutná též spolupráce psychiatra (medikace, PN atd.), mají pacienti možnost přednostně využít kvalitní služby MUDr. Heleny Kuželkové.

Návštěva je možná pouze po předchozím objednání, takže odpadá čekání. Je možné si ji vyjednat i telefonicky na čísle 272 765 642 (záznamník). V případě, že klient na sjednaný termín nemůže přijít, nechává dopředu vzkaz, aby zbytečně nebyli odsouváni další pacienti.